නිවස

ප්‍රධාන ‍මෙනුව

වෙබ් අඩවියට ඇ‍තුල්වීමCaptcha plugin for Joomla from Outsource Online
 
දැනුම - ස්වභාෂා අන්තර්ජාල බිහිදොර

අන්තර්ජාලය ඔස්‌සේ ස්වභාෂා මගින් තොරතුරු සෙවිම තරමක් අභියෝගයක්ව පැවතුනි . මෙම දුෂ්කරතාව මග හැරීමට, ස්වභාෂා භාවිතයෙන් දැනුම සෙවිම සදහා දැනුම වෙබ් අඩවිය කදිම දොරටුවක්, මෙන්ම ඔබේ දැනුම ස්වභාෂා භාවිතයෙන් බෙදා ගැනීමටද  මෙම වෙබ් අඩවිය පහසුකම් සලස්වයි.

ශ්‍රී ලංකිකයන්ට ස්වභාෂාවෙන් අන්තර්ජලය ඔස්‌සේ දේශීය දැනුම ලබාගැනිමට සැලස්විම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණයි. දේශීය දැනුම අන්තර්ගත  ලිපි සදහා මෙම වෙබ් අඩවියේ විශේෂ ස්ථානයක් හිමිවන අතර,  සිංහල දෙමල හා ඉංග්‍රිසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම නොයෙකුත් ලිපි අන්තර්ගත වේ.

මෙහි අන්තර්ගත තොරතුරු දැනුම විවිධ පුද්ගලයන් හා විවිධ ආයතන මගින් උඩුගත කරන ලද අන්තර්ගතයන් වේ. ස්වභාෂා මගින් පුද්ගලයන් සතු දැනුම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ බෙදා ගැනීම වෙනුවෙන්  එම  අන්තර්ගතයන්ගේ  බුද්ධිමය අයිතිය හිමි පාර්ශවයන්ට ප්‍රණාමය හිමිවේ.

දිවයින පුරා 600 ක් පමණ වන  නැණසල මධ්‍යස්ථාන දැනුම වෙබ් අඩවිය සමග සම්බන්ධ කර ගැනිම ඔස්සේ නැණසල  මධ්‍යස්ථාන  සදහා ඔවුන්ගේම උප වෙබ් ද්වාර  නිර්මණය කරගැනිමට ද මෙයින් අවස්ථාව සලසා දී ඇත. දිවයිනේ යම් ප්‍රදේශයකට පමණක් සීමාවු පාරම්පරික දැනුම හා තොරතුරු දැනුම වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ  දිවයිනේ සියළු පෙදෙස් වලට ව්‍යාප්ත කිරිමද මෙහි තවත් ඵක් අරමුණවේ.

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ස්වභාෂා මගින් දැනුම ලබා ගැනීම ඔබට ඇති  අයිතිවාසිකමකි. එසේම අන්තර්ජාලය හරහා ඔබේ දැනුම බෙදා ගැනීම ඔබේ යුතුකමකි. ස්වභාෂා මගින් ඔබේ දැනුම බෙදා ගැනීමට දැනුම වෙබ් අඩවියට පිවිසි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගමු.

 
එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගමට විශේෂ ස්තුතියක්!

 


ශ්‍රි ලංකාවේ පුවත්පත් කලාවේ මහගෙදර වන එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගම සුවිශේෂ ස්තුතියක් දැනුම -ස්වභාෂා අන්තර්ජාල බිහිදොරට අන්තර්ගතයන් සැපයීම වෙනුවෙන් හිමිවේ.

ස්වභාෂා ඉ-අන්තර්ගතයන් සම්බන්ධව, කාලීන අවශ්‍යතාව වටහාගත් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයත් එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගමෙන් 2007 වසරේදී ස්වභාෂා අන්තර්ගතයන් අන්තර්ජාලයට එක් කිරීම සඳහා අන්‍යෝන්‍ය එකඟතාවයකට එළඹුණි. මේ තුලින් එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගමේ වසර ගණනාවක් තිස්සේ සිළුමිණ, දිනමිණ, තරුණි, නවයුගය වැනි පුවත්පත් වල පළවූ අන්තර්ගතයන් මෙම වෙබ් අඩවියට එක් කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණි.

ස්වභාෂා අන්තර්ගතයන් අන්තර්ජාලයට එක් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය හා එක්වූ එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගමේ සභාපති බන්දුල පද්මකුමාර මහතාටත්, එම කර්තව්‍ය සඳහා නන් අයුරින් සහයවූ සියළු සේවක මණ්ඩලයටත් මින් ස්තුති පූර්ව ප්‍රණාමය හිමිවේ.

 

 

අධ්‍යාපනය

Dahamsaura


Vidunena


Goviya


Nawagoviya


Lanka exam help


විකි


සෞඛ්‍ය


Firstaider


Happylife

මෙම ‍වෙබ් අඩවියට පිවිස සිටින අය

අප සමඟ අමුත්තන් 34 ක් සබැදී සිටී