නිවස

ප්‍රධාන ‍මෙනුව

වෙබ් අඩවියට ඇ‍තුල්වීමCaptcha plugin for Joomla from Outsource Online
 
දැනුම පිළිබඳ

ගෝලීය වෙළඳ පොලවලට පිවිසීම, දේශපාලන වගකීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම, මූලික සේවාවන් සැපයීම වැඩි දියුණු කිරීම හා දේශීය සංවර්ධන අවස්ථාවන් බහුලව ලබාදීම ආදී කාර්යයන් සඳහා ඉතා වැදගත් මෙවලමක් බවට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පත්ව තිබේ. ජාතියේ තොරතුරු තාක්ෂණ ප්‍රතිපත්තියෙහි දිසා දක්වන්නා වූ ශ්‍රී ලංකාවේ එකම මුදුන් ආයතනය බවට ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනය පත්ව සිටී. සම්පූර්ණ රාජ්‍ය  ආයතනයක් වන ICTA ඉ-ශ්‍රී ලංකා මෙහෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සංවිධානය ලෙස ක්‍රියා කරන අතර එහි කටයුතු වලට ලෝක බැංකුව ඇතුළු පුධාන ආධාරකරුවන් විසින් මුදල් සපයනු ඇත.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය උපයෝගිකර ගනිමීන් ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ථික දියුණුව, ජාතින් අතර සමගිය වැඩිකිරීම, දිලිදුබව තුරන් කිරීම හා පුරවැසියන්ගේ ජිවන තත්වය උසස්කිරිම ඉ-ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහනේ  ප්‍රධාන ඉලක්කයයි.

ඉ-ශ්‍රී ලංකා සංකල්පය යථාර්තයක්  බවට පත්කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනයේ ප්‍රතිපත්ති, නායකත්ව සහ සංස්ථායිත සංවර්ධනය, තොරතුරු යටිතල ව්‍යුහය, රාජ්‍ය අංශය ප්‍රති නිර්මාණය කිරීම, මානව සම්පත් ධාරිතා ප්‍රවර්ධනය, ආයෝජනය හා පුද්ගලික ක්ෂේත්‍ර  සංවර්ධනය, ඉ- සමාජය යන ක්‍රමෝපායන්  සහයවේ.

ඉ-ශ්‍රී ලංකා  යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ඉ- සමාජය වැඩසටහන අරමුණ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුල වෙසෙන ග්‍රාමීය ජනතාව කරා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ප්‍රතිලාභ ලඟාකරදීමයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආදායමෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් ග්‍රාමීය ජනතාව විසින් රටට දායාද කරන අතර ලාංකීය ජනගහනයෙන් 70% පමණ  ග්‍රාමීය ජනතාව වේ. මොවුන්  කරා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ගෙනයාම මගින් ඔවුන්ගේ මෙන්ම  ලංකාවේද ආර්ථිකය ඉහල තලයකට ඔසවා තැබිය හැක.
ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වලට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ගෙනයාමේදී  මුහුණපාන ප්‍රධානම ගැටලුව නම් නව තොරතුරු  ලබාගැනීමට  අන්තර්ජාලය කරා පිවිසීමට ඇති අපහසුව හා අන්තර්ජාලයේ අඩංගු තොරතුරු ස්වභාෂා වෙන් පරිශීලනය කිරීමට නොහැකිවිමයි.

මෙයට අත්වැලක් සැපයිම පිණිස ඉ-සමාජය වැඩසටහන මගින් දැනුම නමින් වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කර ඇත. මේහි අන්තර්ගත තොරතුරු හා දැනුම විවිධ පුද්ගලයන් හා විවිධ ආයතන මගින් විවිධ  මාතෘකා ඔස්සේ උඩුගත කරන ලද අන්තර්ගතයන් වේ. මෙහි ලිපි සිංහල දෙමල හා ඉංග්‍රීසි භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම අන්තර්ගත වේ.