නිවස දැනුම දැනුම ලංකාරාමය

ප්‍රධාන ‍මෙනුව

වෙබ් අඩවියට ඇ‍තුල්වීමCaptcha plugin for Joomla from Outsource Online
 
ලංකාරාමය පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
2010 මැයි 13 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 05:30

                                                ලංකාරාමය

අනුරාධපුර අභය ගිරි විහාර සිමාවට අයයයයත් භූමි භාගයේ පිහිටි ලංකාරාම ස්ථුපයද චේතිය ඝරයකින් සමන්විතය .වටුටගාමිනි අභය හෙවත් වලගම්බා රජ දවස ඉදිවු මෙම ස්ථුපවද ඝන්ටාකාර හැඩයකින් යුක්තය.මෙම චෛත්‍යයද වෘතානාර වේදිකාවක් මත ඉදිකර තිබේ.සිලා සොබ්භකණ්ඩක චෛත්‍යය නමින් හදුන්වන්නේ මෙ‍ම චෛත්‍යයයි. ලංකාරාමය වටා කුඵනු පේලි 3ක් ඇති අතර එම කුළුනු වල හිස් කුළුනු කඳට සම්බන්ද වන පරිදි සකස් කර ඇත.එම කුළුනු හිස් මතින් දැව පරාල ඇඳ ලි පියස්ස ගොඩ නගන්නට ඇත.මෙම ස්ථුපයේද අඳ ඉතිරිව ඇත්තේ ස්ථුපය හා ගල් කුළුනු පමනි.ථුපාරාමය මෙන්ම ලංකාරාමයද අටමස්තාන වලින් එකක් නිසා එය වටිනා චෛත්‍යයක් වශයෙන් සැලකිය හැකිය.

 

 

ඊ.ඒ. රසිකා චතුරානි

මිගහජදුර මහා විදුහල

සුරියවැව

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2010 මැයි 13 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 05:30
 

අධ්‍යාපනය

Dahamsaura


Vidunena


Goviya


Nawagoviya


Lanka exam help


විකි


සෞඛ්‍ය


Firstaider


Happylife