නිවස ඓතිහාසික ඓතිහාසික ‍‍‍දේවානම් පියතිස්ස රඡතුමා ඉදිකළ ප්

ප්‍රධාන ‍මෙනුව

වෙබ් අඩවියට ඇ‍තුල්වීමCaptcha plugin for Joomla from Outsource Online
 
‍‍‍දේවානම් පියතිස්ස රඡතුමා ඉදිකළ ප් පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
2010 මැයි 13 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 05:30

‍‍‍දේවානම්  පියතිස්ස  රඡතුමා ඉදිකළ ප්‍රථම වෛත්‍යය      

  

‍‍‍දේවානම්  පියතිස්ස  රඡතුමා විසින් ඉදිකොට පුජා කළ ප්‍රථම වෛත්‍යය ථුපාරාමය යි.රුවන්වැලිසෑයට උතුරින්  බසවක්කුලම වැවට ආසන්නව ථුපාරාමය පිහිටා ඇත. මුලදි වී ගොඩක හැඩය ගත් චෛත්‍යය වරින්වර ප්‍රතිසංස්කරණය  කීරිම නිසා වර්තමානයේ ඝණ්ඪාකාර ස්වරුපයක් දරයි.මෙය බුදුරජුන්ගේ දකුණු අකු ධාතුව නිදන් කොට තනා තිබේ. ස්තූපය වටා ගල් කණු පේළි හතරක් දක්නට ඇත.  මුල්කාලයේ මේ ගල් කණුවලින් චෛත්‍යය වටා ගෘහයක් තනා තිබුණු බව විශ්වාස කෙරේ. එබදු ගෘහ වටදාගෙය හෙවත් චෙතියඝර ලෙස හැදින්වේ. ථුපාරාමයට පසු ව ඉදිකළ බොහෝ චෛත්‍යවල මෙබදු චේතියඝර තිබු බවට සාධක ඇත.

කේ.වී. මල්කා ප්‍රබෝධනී
අ/අලිවංගුව  මහ විද්‍යාලය.
8-ශ්‍රේණිය
 නැණසල අභයපුර
.

 


  

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2010 ජූලි 21 වෙනි බදාදා, 10:17
 

අධ්‍යාපනය

Dahamsaura


Vidunena


Goviya


Nawagoviya


Lanka exam help


විකි


සෞඛ්‍ය


Firstaider


Happylife